Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronunciation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Ni ddylai prosiectau masnachol sy'n rhan o broses rheoli gwaith datblygu ddibynnu'n llwyr ar y wybodaeth sydd ar gael trwy Archwilio. Dylid ceisio gwybodaeth bellach yn uniongyrchol oddi wrth y staff yn yr Ymddiriedolaeth berthnasol trwy dudalen
Ymholiadau'r Ymddiriedolaeth honno.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Croeso i Archwilio, sef Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru ar-lein.
Mae Archwilio'n ei gwneud hi'n bosibl i'r cyhoedd gyrchu'r cofnodion amgylchedd hanesyddol (CAH) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'n cynnwys gwybodaeth am ddegau o filoedd o safleoedd hanesyddol neu waith ymchwilio ledled Cymru, neu'n gwneud y wybodaeth yn hygyrch. Mae pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol ranbarthol Cymru'n rheoli'r CAH ar ran Gweinidogion Cymru, er mwyn cyflawni gofynion Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.

Archwilio does not support IE6. This site works best in the following browsers

Download Google Chrome Download Firefox Download the latest Internet Explorer Download Opera Download Safari

Click on the above images to download a browser

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent