Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Newyddion oddi wrth yr Ymddiriedolaethau

Alan Ffred Jones AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth, yn lansio Archwilio yn y Gynhadledd Treftadaeth ar 1af Gorffennaf yn Abertawe.

Mae'r system yn rhoi mynediad at dros 100,000 o gofnodion a gedwir gan bedair ymddiriedolaeth archaeolegol Cymru. Dywedodd y Gweinidog "Cymru yw'r wlad gyntaf ym Mhrydain i ddarparu ei holl gofnodion archaeolegol ar-lein", a "bydd Archwilio yn gaffaeliad mawr nid yn unig i bobl Cymru ond hefyd i'r rheini sy'n bellach i ffwrdd sydd diddordeb yn archaeoleg cyfoethog a threftadaeth ddiwylliannol ein gwlad". Ychwanegodd ei fod yn hynod o falch o weld sefydliadau annibynnol yn datblygu systemau a fydd yn mynd ati i roi sylw i rai o nodau'r Datganiad Strategol ar Amgylchedd Hanesyddol Cymru, a gyhoeddwyd yn 2009.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent