Y cyfnod Mesolithig ywr cyfnod rhwng diwedd yr Oes I ddiwethaf a chyflwyno ffermio i Ynysoedd Prydain. Roedd bywyd yn dal i fod yn grwydrol, yn l pob tebyg ar sail y tymhorau newidiol. Byddai pobl yn adeiladu llochesi dros dro wrth iddyn nhw hela anifeiliaid chwn a oedd newydd eu dofi, pysgota a chasglu bwyd ar hyd yr arfordir a chasglu mwyar, cnau a gwreiddlysiau. Mae yna dystiolaeth hefyd bod bodau dynol wedi trin y dirwedd er mwyn cael rheolaeth dros yr anifeiliaid gwyllt yr oedden nhwn dibynnu arnyn nhwn fawr. Darganfyddiadau nodweddiadol or cyfnod hwn yw offer fflint bychain or enw microlithau.