Yn ystod y cyfnod eang iawn or enw Paleolithig neu Hen Oes y Cerrig, fe ddatblygodd cyndeidiau bodau dynol cyfoes offer cerrig ac roedden nhwn byw bywyd crwydrol ar drywydd yr anifeiliaid yr oedden nhwn eu hela, trau bod hefyd yn casglu bwyd o blanhigion. Maer dystiolaeth hynaf o weithgarwch dynol yng Nghymru'n dyddio i oddeutu 220,000CC pan roedd Neanderthaliaid yn byw yn Ogof Pontnewydd yn y Sir Ddinbych fodern. Prin iawn ywr dystiolaeth syn goroesi o fywyd dynol yn ystod y cyfnod hwn, i raddau helaeth oherwydd lefelaur mr yn codi gan foddir glaswelltiroedd ar ardaloedd arfordirol yr oedd pobl yn eu ffafrio bryd hynny. Roedd bodau dynol modern wedi dod ir amlwg erbyn diwedd y cyfnod Paleolithig.