Rhan gyntaf y cyfnod Cwaternaidd daearegol, sef amser a oedd yn cynnwys yr oesoedd i ar tro cyntaf i fodau dynol ymddangos ar y ddaear.