Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Hygyrchedd

Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy’n hygyrch i bawb, ar yr un lefel ac yn gyfartal. Mae ein gwefan wedi’i chynllunio i’w gwneud mor rhwydd â phosibl i bawb ei defnyddio, gan gynnwys pobl ag anableddau.

Maint Testun

Mae’r mwyafrif o borwyr rhyngrwyd yn cynnwys nodwedd sy'n ei gwneud yn bosibl ichi newid maint y testun ar y sgrin. Mae ein gwefan wedi’i chynllunio i weithio gyda’r nodweddion hyn.

Gallwch yn aml newid maint y testun trwy gadw’ch bys ar Ctrl ar eich bysellfwrdd a rholio’r olwyn ar eich llygoden. Gwelwch isod i gael dulliau eraill.

Safonau’r we

Mae ein gwefan wedi’i chynllunio i gydymffurfio â’r holl safonau ac argymhellion technegol perthnasol. Mae rhai o’r rhain wedi’u rhestru isod.

Ein nod yw cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 o ran darparu gwasanaethau ar-lein, yn unol â gofynion y Comisiwn Hawliau Anabledd. Mae’r Ddeddf hon yn nodi’n ddiamwys bod yn rhaid i wefannau’r sectorau preifat a chyhoeddus fod yn hygyrch.

Nodweddion hygyrchedd

  • Mae dolenni wedi’u hysgrifennu i wneud synnwyr wrth eu darllen allan o’u cyd-destun.
  • Mae gan bob delwedd a ddefnyddir ar y wefan hon destun cyfatebol priodol.
  • Defnyddiwyd dalennau arddull rhaeadru ar gyfer y gosodiad a’r cyflwyniad.
  • Mae pob tudalen wedi’i hadeiladu fel bod modd ei darllen heb ddalennau arddull.
  • Mae’r wefan hon yn defnyddio meintiau ffont perthynol i alluogi’r defnyddiwr i nodi “maint testun” mewn porwyr gweledol.
  • Mae pob ffurflen yn dilyn trefn tabiau resymegol.
  • Mae labeli wedi’u cysylltu â meysydd mewn ffurflenni HTML.
  • Mae map o’r wefan wedi’i gynnwys i roi gwybodaeth am osodiad cyffredinol y wefan.
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent